Regulamentul concursului Cunosti produsele Fluidix, castigi premii!


Regulamentul concursului “Cunoști produsele Fluidix, câștigi premii!”

Fluidix, 28.06.2017

1. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

1.1 Organizatorul Concursului este S.C. FLUIDIX S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în localitatea Arad, jud. Arad, Str. Petru Rareș, nr. 114, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J02/410/2004, cod fiscal RO 16219334, cont bancar IBAN RO93 BTRL 0020 1202 G187 49XX, deschis la Banca Transilvania Arad (numit în prezentul regulament "Organizatorul").

1.2 Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial" sau “Regulament”).

1.3 Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Concursului, pe pagina de Facebook Fluidix -https://www.facebook.com/fluidix, începând cu data de 28.06.2017 până la încheierea concursului, pe 12.07.2017.

1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagină.


2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

2.1 Concursul se va desfășura în perioada 28.06.2016, ora 11:00 a.m. – 12.07.2016 inclusiv, ora 11:00 a.m., perioadă în care concurenții se pot înscrie în Concurs.

2.2 Câștigătorul va fi anunțat în data de 12.07.2017 la ora 19:00 când se va face extragerea.


3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de facebook a companiei Fluidix https://www.facebook.com/fluidix, cu trimitere pe website-ul companiei Fluidix: http://www.fluidix.ro/articol/concurs-cunosti-produsele-fluidix-castigi-premii/ și vizează persoanele fizice de pe raza județului Arad, întrucât premiul se ridică de la sediul Fluidix din Arad, de pe Str. Mărășești, nr. 9.

3.2 La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidența în România, mai puțin angajații societății S.C. Fluidix S.R.L. și ai companiilor implicate în desfășurarea concursului (agenții de publicitate, companii de distribuție, furnizori de servicii necesare desfășurării Concursului), precum și rudele lor de gradul I.

3.3 Participarea la acest concurs implică acceptarea prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

3.4 Dreptul de participare și dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate persoanei care s-a înscris în concurs.

3.5 Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, care au împlinit 18 ani până la data începerii concursului.

3.6 Participanţii care folosesc un limbaj trivial, fără legătură cu subiectul concursului, cu conținut pornografic, conținut care aduce prejudicii imaginii mărcilor Fluidix ori Akzonobel (Dulux, Sadolin, Hammerite), sau care promovează alte produse ce nu au legătură cu marca Fluidix, vor fi automat descalificaţi. Nu vor fi luate în considerare și nici nu vor fi publicate comentariile care nu respectă condițiile impuse de lege (să nu fie materiale ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o încălcare flagrantă a dreptului de autor și nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale).


4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Pentru a participa la concurs trebuie să accesezi pagina de Facebook Fluidix - https://www.facebook.com/fluidix și apoi pagina de internet – http://www.fluidix.ro/articol/concurs-cunosti-produsele-fluidix-castigi-premii/

4.2 Descoperă produsele din gama Akzonobel Dulux, Sadolin și Hammerite și lasă un comentariu în care să ne indici ce produs din cele enumerate ai vrea să-l încerci și pentru ce proiect. Intri astfel automat în tragerea la sorți și poți fi chiar tu norocosul câștigător Fluidix al verii! 

Comentariul trebuie să fie adăugat în intervalul de timp menționat în regulament. 

Organizatorul nu este responsabil pentru faptul că terte părți pot utiliza informații pe care participanții la Concurs le postează sau le fac disponibile în spațiile dedicate Concursului.

De asemenea, participanții își asumă întreaga răspundere civilă și penală pentru informațiile pe care le transmit sau le publică în spațiile dedicate Concursului de pe facebook. Participanții sunt în întregime responsabili de conținutul imaginilor, textelor și informațiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri.

Organizatorul își rezerva dreptul de a descalifica/exclude/șterge din concurs comentariile publicate de participanți care nu respectă condițiile menționate anterior. 

De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida și de a șterge comentariile cu răspunsuri care se repetă atunci când acestea provin de la aceeași persoană. 

4.3 Toți participanții care au adăugat comentarii la link-ul menționat, în intervalul de timp al concursului, intră în tragerea la sorți pentru premiul oferit o singură dată, indiferent de numărul de comentarii postate.  

După încheierea Concursului, în data de 12.07.2017 la ora 19:00 se va trage la sorți câștigătorul, pe baza unui algoritm electronic de pe site-ul www.random.org, dintre toți participanții unici valizi care au respectat condițiile exprimate.


5. PREMIUL CONCURSULUI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

5.1 În cadrul prezentului concurs se va acorda un singur premiu constând în produse de decorat marca Dulux, în valoare de 1000 de lei și o salopetă inscripționată Dulux.

5.2. Câștigătorul premiului va fi anunțat pe pagina de facebook Fluidix (https://www.facebook.com/fluidix) după terminarea perioadei de concurs, în data de 12.07.2017 la ora 19:00. Anunţarea câştigătorului se va face prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook a Fluidix, printr-un mesaj privat trimis pe pagina de Facebook a câştigătorului şi pe adresa de e-mail (în cazul în care există).

5.3 Nu se acordă contravaloarea în bani a premiului câștigat. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu.

5.4 În cazul în care câștigătorul refuză premiul sau nu poate fi validat în termenul prevăzut în Regulament, premiul rămâne în posesia Organizatorului.


6. CONDIȚII DE VALIDARE

6.1 Pentru ca o persoană să poată participa la acest concurs, trebuie să îndeplinească toate condițiile formulate în acest regulament.

6.2 Elementele de identificare ale câștigătorilor sunt:

Câștigătorul trebuie să ne furnizeze datele personale printr-un mesaj privat pe pagina noastră de facebook, pentru validarea premiului. Mesajul trebuie să conțină:

- Nume

- Prenume

- Număr de telefon mobil

- E-mail

6.3 Câștigătorul trebuie să se prezinte pentru ridicarea premiului la sediul Fluidix din Arad, Str. Mărășești, nr. 9, cu buletinul/cartea de identitate (în original). Numele și datele de pe buletin trebuie să corespundă cu datele furnizate prin mesaj privat.

6.4 Vor fi invalidați câștigătorii în următoarele cazuri:

- Câștigătorii nu respectă termenii și condițiile acestui Regulament;

- Câștigătorii nu respectă condițiile de validare enumerate în Regulament sau trimit datele personale eronate;

- Câștigătorii refuză premiul;  

- Câștigătorii au participat cu alte date decât cele personale.


7. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR

Prezentul regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate. Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.


8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1 Prin înscrierea la Concurs, participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Oficial şi sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr.677/2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata Concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la prezentul Concurs şi să le utilizeze numai conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

8.2 Participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi în special cele cu privire la:

-dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.

-dreptul de opoziţie potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

-dreptul de intervenţie asupra datelor potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

8.3 Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr.677/2001, privind protecţia datelor personale atât pe durata Campaniei, cât şi ulterior acesteia pe o durata nelimitată de timp.


9. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

9.1 Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art. 2.1 de mai sus în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs.

9.2 Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art.2.1 ori poate fi suspendată în baza deciziei Organizatorului cu condiţia ca acesta să anunţe în prealabil o astfel de situaţie.


10. LITIGII

10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

10.2 Legea aplicabilă oricărei activităţi întreprinse în legătură cu organizarea şi desfăşurarea prezentului Concurs este legea română.


11. REGULAMENTUL OFICIAL

11.1 Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui participant prin publicarea acestuia la https://www.facebook.com/fluidix  pe toată perioada Concursului.

11.2 Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.


Fluidix, 28.06.2017